Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 364,606

Đang online: 27

Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm )

07/11/2017 14:22:50 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08 tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)
 
Tên nghề : Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm )
Mã nghề : 5480202
Trình độ đào tạo : Trung cấp
Hình thức đào tạo : Chính qui
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên;
Thời gian đào tạo : 1,5 năm