Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 588,194

Đang online: 21

Quản lý đất đai

07/11/2017 14:28:58 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08 tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)

Tên nghề                    : Quản lý đất đai

Mã nghề                    : 5850102

Trình độ đào tạo      : Trung cấp

Hình thức đào tạo   : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo    : 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo