Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,374

Đang online: 70

Xây dựng Cầu đường bộ

07/11/2017 14:30:15 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08 tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)

Nghề: Xây dựng Cầu đường bộ

Mã nghề: 5580205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm