Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 348,450

Đang online: 86

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

04/08/2017 14:46:08 GMT+7

 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/TG ngày 08/6/2017 của Ban Tuyên giáo Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk và Công văn số 1063/SLĐTBXH – GDNN ngày 19/6/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh,  sinh viên”, ngày 02/08/2017 Trường Trung cấp Đắk Lắk long trọng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư Đảng bộ và đồng chí Đào Viết Hồ - Trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk; Lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên tham dự.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đào Viết Hồ - Trưởng Ban Tuyên giáo Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung quan trọng và những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, bao gồm các nội dung: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mục tiêu, yêu cầu, quan điểm của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; truyền đạt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.


Đồng chí Đào Viết Hồ - Trưởng Ban Tuyên giáo Khối các cơ quan tỉnĐắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng – Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, phân tích rõ những nội dung quan trọng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, gồm 3 nhóm lớn: 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng – Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu đề ra nhằm nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đôi ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hùng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trường Nhà trường nhấn mạnh: xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng. Vì vậy, Đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu. Cần xác định rõ, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

Ban truyền thông