Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,870,726

Đang online: 51

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID - 19

03/08/2020 09:04:28 GMT+7

Trường Trung Cấp Đắk Lắk thông báo toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ hunyh 
Để đảm bào phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và trên toàn Quốc nói chung trong tình hình mới ( Tháng 8/2020) .
Ban lãnh đạo nhà trường đề nghị thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh.
 
 
CÁC ĐƯỜNG LINK CÔNG VĂN 
 BAN QUẢN TRỊ