Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 586,175

Đang online: 34

LỊCH THI Khoá thi ngày 05/09/2019

Tốt nghiệp khối kiến thức văn hóa THPT dành cho học sinh trung cấp Khoá thi ngày 05/09/2019

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔ ĐUN MÔN HỌC TRUNG CẤP

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔ ĐUN/MÔN HỌC TRUNG CẤP/TRUNG CẤP LIÊN THÔNG KHÓA THI NGÀY 09/3/2019 (THI LẦN 1 LỚP K9VT1, K9ĐĐ1; LỚP K9CT4)

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔ ĐUN MÔN HỌC TRUNG CẤP

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔ ĐUN/MÔN HỌC TRUNG CẤP, KHÓA THI NGÀY 01/3/2019 (THI LẦN 1 LỚP NHẬP HỌC MUỘN KHÓA 8, KHÓA 9)

Lịch thi Tốt nghiệp trung cấp năm 2019, khoá thi ngày 12/03/2019

Lịch thi Tốt nghiệp trung cấp năm 2019, khoá thi ngày 12/03/2019

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔ ĐUN/ MÔN HỌC TRUNG CẤP, KHÓA THI NGÀY 05/11/2018 (THI LẦN 1 - LỚP K9ĐC1, K9ĐC2, K9ĐC3 - KHÓA 9; THI LẦN 2, THI HỌC LẠI CÁC LỚ

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔ ĐUN/ MÔN HỌC TRUNG CẤP, KHÓA THI NGÀY 05/11/2018 (THI LẦN 1 - LỚP K9ĐC1, K9ĐC2, K9ĐC3 - KHÓA 9; THI LẦN 2, THI HỌC LẠI CÁC LỚP KHÓA 8)

Kỳ thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp năm 2018, khoá thi ngày 28/6/2018

Kỳ thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp năm 2018, khoá thi ngày 28/6/2018.

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP, KHÓA THI NGÀY 04/6/2018

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP, KHÓA THI NGÀY 04/6/2018 (THI LẦN 1 - KHÓA 8)

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN/MÔN HỌC TCCN/TRUNG CẤP, KHÓA THI NGÀY 04/5/2018

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN/MÔN HỌC TCCN/TRUNG CẤP, KHÓA THI NGÀY 04/5/2018 (THI LẦN 2, THI HỌC LẠI - KHÓA 7, KHÓA 8)