Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 637,721

Đang online: 33

BỘ MÁY TỔ CHỨC NHÂN SỰ

17/02/2014 20:08:10 GMT+7

BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

   
 

Hiệu trưởng

   Th.S Võ Ngọc Trịnh
   Điện thoại :  0500.3859072
   Nhiệm vụ : Chỉ đạo chung

Phó hiệu trưởng

   Th.S· Lê Thanh Hùng
   Điện thoại văn phòng : 0500.3817275
   Nhiệm vụ : Phụ trách đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo

Phó hiệu trưởng

      Ông:· Th.S Nguyễn Đình Thịnh
    Điện thoại văn phòng : 0500.3827879
    Nhiệm vụ : Phụ trách đào tạo trung cấp chuyện nghiệp

ĐOÀN THỂ

Bí thư chi bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Nguyễn Đình Thịnh

Bí thư

Thạc sỹ

0500.3827879

Chủ tịch công đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Đỗ Quang Vinh

Chủ tịch CĐ

Thạc sỹ

0500.3859074

Bí thư Đoàn trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Lê Thị Thanh Diệp

Bí thư

Thạc sỹ

0500.3817275

CÁC PHÒNG BAN

Phòng tài chính kế toán

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Trần Duy Tuệ

Trưởng phòng

ĐH

0500.3859073

2

Lê Thị Toán

Nhân viên

ĐH

0500.3859073

Hành chính tổ chức

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Lê Nguyễn Phương Khuê

Trưởng phòng

Thạc sỹ

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Phòng CTHSSV

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Khải

Trưởng phòng

ĐH

0262.3843311

2

Thiều Thị Hạnh

Phó phòng

ĐH

 

3

Bùi Quốc Việt

Nhân Viên

ĐH

 

Phòng đào tạo

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Đỗ Quang Vinh

Trưởng Phòng

Thạc sỹ

0500.3859074

2

Nguyễn Khắc Kim

P.trưởng phòng

ĐH

 

3

Bùi Thị Mai

Nhân Viên

ĐH

 

4

Phan Thị Thanh Thủy

NV Thư Viện

ĐH

 

5

Đặng Như Thanh

Nhân Viên

ĐH

 

6

Trần Thị Thu Hồng

Nhân Viên

ĐH

 

7

Ngô Quế

Nhân viên

ĐH

 

Quản trị đời sống

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Võ Thị Vân P.Trưởng Phòng

ĐH

0262.3842626

2

Nguyễn Đức Phong

Nhân Viên KT

ĐH

 

3

Nguyễn Văn Trung

Nhân Viên KT

ĐH

 

4

Nguyễn Thị Trang

Nhân Viên Y Tế

Trung cấp y

 

5

Trần Văn Hiển

Nhân Viên Lái xe

 

6

Trần Văn Quân

Nhân Viên Bảo Vệ

 

 

7

Trương Sĩ Long

Nhân Viên bảo Vệ

 

 

8

Lê Thị Quế Chi

Nhân Viên tạp vụ

 

 

9

Nguyễn Thị Thơm

Nhân Viên tạp Vụ

 

 

    N    

Tổ khảo thí 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Nguyễn ĐÌnh Quân

Trưởng phòng

ĐH

 

 

     

 

CÁC PHÒNG KHOA

Khoa công nghệ - kỹ thuật

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Đinh Hoài Nam

Trưởng khoa

ĐH

 

2

Nguyễn Hữu Hiếu

Giáo viên

ĐH

 

3

Trương Thị Hiền Giang

Giáo viên

ĐH

 

4

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

ĐH

 

5

Đỗ Công Dương

Giáo viên

ĐH

 

 

     

 

Khoa cơ bản

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Lại Thị Hải Linh Giáo viên Thạc sĩ

 

2

Võ Thị Phượng

Giáo viên ĐH

 

3

Phạm Thị Hương Giang

Giáo viên

ĐH

 

4

Vũ Hoài Phương

Giáo viên

Thạc sĩ

 

5

Thái Thị Thu Trang

Giáo viên

Thạc sĩ

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Khoa kế toán - tài chính

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Lê Thị Thanh Diệp

Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

2

Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên

ĐH

 

3

Hoàng Thị Hoa Giáo viên ĐH

 

4

Phan Thị Đoan Trang

Giáo viên

ĐH

 

5

 

   

 

6

 

 

 

 

 
Khoa hành chính - pháp luật
 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Trần Minh Thiện

Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

2

Trần Thị Đào

Giáo viên

Thạc sĩ

 

3

Phan Thị Hoàng

Giáo viên

ĐH

 

4

Phạm Văn Thắng

Giáo viên

Thạc sĩ

 

5 Đinh Thị Hoài Thu Giáo viên ĐH
 
 

 


 

Các tin khác