Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,553,284

Đang online: 47

CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TCĐL ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)

Công khai văn bằng chứng chỉ

Công khai văn bằng chứng chỉ 2019

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

Tên nghề: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

Xây dựng Cầu đường bộ

Nghề: Xây dựng Cầu đường bộ

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Tên nghề: Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Quản lý đất đai

Tên nghề: Quản lý đất đai

Kế toán doanh nghiệp

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tên nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Văn thư hành chính

Tên nghề: Văn thư hành chính

Thư viện ảnh