Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 616,756

Đang online: 15

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 42 áp dụng từ ngày 25/ 5/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 41 áp dụng từ ngày 18/ 5/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP KHÓA 10

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020.Tuần 40 áp dụng từ ngày 11/5/2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020.Tuần 39 áp dụng từ ngày 04/5/2020

LỊCH ÔN THI KẾT THÚC MÔ ĐUN/ MÔN HỌC KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Áp dụng từ ngày 27/4/2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 38

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020.Tuần 38 áp dụng từ ngày 27/ 04/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP HỌC TRỰC TUYẾN T37

Tuần 37 áp dụng từ ngày 20/ 04/ 2020 Giờ học: Buổi sáng từ 7h00’ đến 11h00’; buổi chiều từ 13h00’ đến 17h00’; buổi tối từ 17h30’ đến 21h30’

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP HỌC TRỰC TUYẾN

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 36 áp dụng từ ngày 13/ 04/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP HỌC TRỰC TUYẾN

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 34 áp dụng từ ngày 30/ 03/ 2020