Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 514,150

Đang online: 30

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 17 áp dụng từ ngày 02/ 12/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 14 áp dụng từ ngày 11/ 11/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 12 áp dụng từ ngày 28/ 10/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 13 áp dụng từ ngày 04/ 11/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 10 áp dụng từ ngày 21/ 10/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 10 áp dụng từ ngày 14/ 10/ 2019 Lớp thay đổi thời khóa biểu : K9 KT3 TTSX tại trường (từ ngày 27/9->03/11/2019)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 09 áp dụng từ ngày 07/ 10/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 08 áp dụng từ ngày 30/ 9/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 06 áp dụng từ ngày 16/ 9/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 04 áp dụng từ ngày 03/ 9/ 2019