Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 490,410

Đang online: 28

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 10 áp dụng từ ngày 21/ 10/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 10 áp dụng từ ngày 14/ 10/ 2019 Lớp thay đổi thời khóa biểu : K9 KT3 TTSX tại trường (từ ngày 27/9->03/11/2019)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 09 áp dụng từ ngày 07/ 10/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 08 áp dụng từ ngày 30/ 9/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 06 áp dụng từ ngày 16/ 9/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 04 áp dụng từ ngày 03/ 9/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 03 áp dụng từ ngày 26/ 8/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 02 áp dụng từ ngày 19/ 8/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 01 áp dụng từ ngày 12/ 8/ 2019