Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 662,367

Đang online: 23

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 47 áp dụng từ ngày 29/ 6/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10 Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 46 áp dụng từ ngày 22/ 6/ 2020

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP - KHÓA 13

Năm học: 2019-2020. Áp dụng ngày 26 - 27 - 28/ 6/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 44 áp dụng từ ngày 08/ 6/ 2020 Giờ học: Buổi sáng từ 7h00’ đến 11h00’; buổi chiều từ 13h00’ đến 17h00’; buổi tối từ 17h30’ đến 21h30

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10 Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 43 áp dụng từ ngày 01/ 6/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 42 áp dụng từ ngày 25/ 5/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 41 áp dụng từ ngày 18/ 5/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP KHÓA 10

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020.Tuần 40 áp dụng từ ngày 11/5/2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020.Tuần 39 áp dụng từ ngày 04/5/2020

LỊCH ÔN THI KẾT THÚC MÔ ĐUN/ MÔN HỌC KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Áp dụng từ ngày 27/4/2020