Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 583,078

Đang online: 28

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP HỌC TRỰC TUYẾN

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 34 áp dụng từ ngày 30/ 03/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 31 áp dụng từ ngày 09/ 3/ 2020 Lớp thay đổi thời khóa biểu:

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 30 áp dụng từ ngày 02/ 3/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 28 áp dụng từ ngày 17/ 2/ 2020

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 9

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 9 Năm học : 2019-2020. Áp dụng từ ngày 10/ 2/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 2, năm học: 2019-2020. Tuần 26 áp dụng từ ngày 03/ 2/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 22 áp dụng từ ngày 06/ 1/ 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 21 áp dụng từ ngày 30/ 12/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 19 áp dụng từ ngày 16/ 12/ 2019 Lớp thay đổi thời khóa biểu: Khóa 9 tham gia thực tập sản xuất tại cơ sở (18/11/2019 đến hết ngày 18/01/2020)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 18 áp dụng từ ngày 09/ 12/ 2019