Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 409,473

Đang online: 57

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học: 2018-2019. Tuần 34 áp dụng từ ngày 15/ 4/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học: 2018-2019. Tuần 33 áp dụng từ ngày 08/ 4/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học: 2018-2019. Tuần 31 áp dụng từ ngày 25/ 3/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

Năm học: 2018 - 2019. Tuần 14 áp dụng từ ngày 18/ 3/ 2019 Tuần 15 (từ ngày 25 -> 29/3/2019): Thi KTHP -Tuần 16 -> tuần 23 (từ 01/4 -> 25/5/2019): Thực tập tốt nghiệp -Lịch ôn thi tốt nghiệp: theo dõi trên trang Web của nhà trường.

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học: 2018-2019. Tuần 29 áp dụng từ ngày 11/ 3/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

Năm học: 2018 - 2019. Tuần 13 áp dụng từ ngày 11/ 3/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học: 2018-2019. Tuần 28 áp dụng từ ngày 04/ 3/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

Năm học: 2018 - 2019. Tuần 12 áp dụng từ ngày 04/ 3/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học: 2018-2019. Tuần 27 áp dụng từ ngày 25/ 2/ 2019

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

Năm học: 2018 - 2019. Tuần 10, 11 áp dụng từ ngày 18/ 2/ 2019