Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,320

Đang online: 48

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ban hành Chiến lược phát triển Trường Trung cấp Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Ban hành Chiến lược phát triển Trường Trung cấp Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội Nghị Trung Ương khóa XIII

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội Nghị Trung Ương khóa XIII

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảo bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đáng Giáp Thìn 2024

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảo bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đáng Giáp Thìn 2024

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Luật số: 74/2014/QH13

Quy định về Điều lệ trường trung cấp

Quy định về Điều lệ trường trung cấp số 14/2021/TT-BLĐTBXH

Danh mục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Trung cấp Đắk Lắk

Danh mục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2023 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2023 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID