Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,948,087

Đang online: 31

Ban hành Quy chế Đào tạo trung cấp hệ chính quy Số: 267/QĐ-TCĐL

Ban hành Quy chế Đào tạo trung cấp hệ chính quy, đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Đắk Lắk Số: 267/QĐ-TCĐL

Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp

Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

  • 1