Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 637,679

Đang online: 24

Về việc đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk thông báo đến các Phòng, Khoa, Các đơn vị liên kết, Giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên của Nhà trường như sau: 1. Nhà trường tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP

Học kỳ 1, năm học: 2019-2020. Tuần 20 áp dụng từ ngày 23/ 12/ 2019

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, tập trung học tập kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, tập trung học tập kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2017-2019

Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa VIII, niên khóa 2017-2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học: 2018-2019. Tuần 32 áp dụng từ ngày 01/ 4/ 2019

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2019

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2018

Tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 10 (khóa học 2016-2018)

Tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư Phạm Mầm non Khóa 10 (khóa học 2016-2018)

Tuyển dụng học sinh làm việc tại dự án Krông Pa

Tuyển dụng học sinh làm việc tại dự án Krông Pa