Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,720,553

Đang online: 161

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảo bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đáng Giáp Thìn 2024

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảo bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đáng Giáp Thìn 2024

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng"

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng" của TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK Ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Luật số: 74/2014/QH13

Quy định về Điều lệ trường trung cấp

Quy định về Điều lệ trường trung cấp số 14/2021/TT-BLĐTBXH

Danh mục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Trung cấp Đắk Lắk

Danh mục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2023 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2023 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Luật Giao thông đường bộ mới nhất 2023

Luật Giao thông đường bộ mới nhất 2023

Luật GDNN ban hành 2014

Luật GDNN ban hành 2014

Luật thực hành tiết kiệm 2018

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Thư viện ảnh