Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,917,065

Đang online: 25

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Phổ biến luật đất đai 2024

Phổ biến luật đất đai 2024

Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Tuân thủ qui định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Ban hành Chiến lược phát triển Trường Trung cấp Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Ban hành Chiến lược phát triển Trường Trung cấp Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

BẢO VỆ BÍ MẬT NN CỦA NGÀNH LĐTBXH

KH-SLDTBXHCT BẢO VỆ BÍ MẬT NN CỦA NGÀNH LĐTBXH

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội Nghị Trung Ương khóa XIII

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội Nghị Trung Ương khóa XIII

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảo bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đáng Giáp Thìn 2024

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảo bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đáng Giáp Thìn 2024

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng"

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng" của TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK Ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Luật số: 74/2014/QH13

Quy định về Điều lệ trường trung cấp

Quy định về Điều lệ trường trung cấp số 14/2021/TT-BLĐTBXH