Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,553,242

Đang online: 36

Luật Giao thông đường bộ mới nhất 2023

Luật Giao thông đường bộ mới nhất 2023

Luật GDNN ban hành 2014

Luật GDNN ban hành 2014

Luật thực hành tiết kiệm 2018

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trường Trung Cấp Đắk Lắk

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Số: /QĐ-TCĐL - Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Văn bản QPPL lĩnh vực LĐ-TBXH

Văn bản QPPL lĩnh vực LĐ-TBXH

Thư viện ảnh