Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,870,737

Đang online: 49

Công nhận trúng tuyển lớp sơ cấp nghề

Công nhận trúng tuyển lớp sơ cấp nghề

Quyết định xét tuyển trung cấp

Quyết định xét tuyển học sinh trung cấp

Đơn xin bảo lưu điểm

Đơn xin bảo lưu điểm

Đơn xin họ lại & học ghép

Đơn xin họ lại & học ghép

Đơn xin tiếp tục học tập

Đơn xin tiếp tục học tập

Đơn xin nghỉ học, bảo lưu học tập

Đơn xin nghỉ học, bảo lưu học tập

Đơn chuyển nghề đào tạo

Đơn chuyển nghề đào tạo

Chương trình môn học chung

Chương trình môn học chung

Số 19 /QĐ-TCĐL Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2022 (Khóa 13)

Số 19 /QĐ-TCĐL Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2022 (Khóa 13)

Ban hành Quy chế Đào tạo trung cấp hệ chính quy Số: 267/QĐ-TCĐL

Ban hành Quy chế Đào tạo trung cấp hệ chính quy, đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Đắk Lắk Số: 267/QĐ-TCĐL