Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,541

Đang online: 136

Quyết định xét tuyển đợt 1 khoá 15 năm 2024

Quyết định xét tuyển đợt 1 khoá 15 năm 2024

Công nhận trúng tuyển lớp sơ cấp nghề

Công nhận trúng tuyển lớp sơ cấp nghề

Quyết định xét tuyển trung cấp

Quyết định xét tuyển học sinh trung cấp

Đơn xin bảo lưu điểm

Đơn xin bảo lưu điểm

Đơn xin họ lại & học ghép

Đơn xin họ lại & học ghép

Đơn xin tiếp tục học tập

Đơn xin tiếp tục học tập

Đơn xin nghỉ học, bảo lưu học tập

Đơn xin nghỉ học, bảo lưu học tập

Đơn chuyển nghề đào tạo

Đơn chuyển nghề đào tạo

Chương trình môn học chung

Chương trình môn học chung

Số 19 /QĐ-TCĐL Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2022 (Khóa 13)

Số 19 /QĐ-TCĐL Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2022 (Khóa 13)