Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,870,744

Đang online: 44

Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Tuân thủ qui định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

BẢO VỆ BÍ MẬT NN CỦA NGÀNH LĐTBXH

KH-SLDTBXHCT BẢO VỆ BÍ MẬT NN CỦA NGÀNH LĐTBXH

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng"

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng" của TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK Ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Luật Giao thông đường bộ mới nhất 2023

Luật Giao thông đường bộ mới nhất 2023

Luật GDNN ban hành 2014

Luật GDNN ban hành 2014

Luật thực hành tiết kiệm 2018

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trường Trung Cấp Đắk Lắk

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Văn bản QPPL lĩnh vực LĐ-TBXH

Văn bản QPPL lĩnh vực LĐ-TBXH