Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,435

Đang online: 91

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề Xây dựng dân dụng lớp SC.XD01

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề Xây dựng dân dụng lớp SC.XD01 đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn lớp SC.NA04

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn lớp SC.NA04 đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn lớp SC.NA03

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn lớp SC.NA03

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn lớp SC.NA02

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn lớp SC.NA02

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn lớp SC.NA01

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn lớp SC.NA01 đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023

  • 1