Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 364,541

Đang online: 22

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP”

15/12/2017 16:12:11 GMT+7

Nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục là định hướng phát triển năng lực, đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của nơi làm việc; bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo trung cấp theo Luật giáo dục nghề nghiệp; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về tổ chức thực hiện các bài học trong các mô đun đào tạo nghề và nhu cầu cần cập nhật những kiến thức về dạy học tích hợp đối với giáo viên của Nhà trường, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Trường Trung cấp Đắk Lắk tổ chức tập huấn chuyên đề “Thiết kế chương trình và tổ chức dạy học tích hợp trong giáo dục nghề nghiệp”.

Tham gia lớp bồi dưỡng có Thầy Nguyễn Đình Thịnh – Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (báo cáo viên lớp bồi dưỡng chuyên đề), cùng toàn thể giáo viên, giáo viên kiêm nhiệm, giáo viên thỉnh giảng.

Thầy Nguyễn Đình Thịnh – Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường  (báo cáo viên lớp bồi dưỡng chuyên đề)

Việc biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp là cơ sở giúp cho đội ngũ giáo viên dạy nghề  nói chung và giáo viên của Trường Trung cấp Đắk Lắk nói riêng thuận lợi trong quá trình chuẩn bị và tổ chức giảng dạy các bài dạy nghề tích hợp. Trong bài thuyết giảng của mình, Thầy Nguyễn Đình Thịnh đã nêu rõ xu thế giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới nhằm định hướng cho việc phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo; đặc biệt, đi sâu vào việc phân tích tiến trình dạy học tích hợp theo những trình tự như: phân tích về mặt lý luận, quá trình thực hiện một mô đun, giáo án,... Từ đó, giáo viên có khả năng dạy học được cả lý thuyết chuyên môn và thực hành nghề.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, giáo viên các khoa chia thành các nhóm, soạn, giảng một mô đun dạy học tích hợp mẫu theo chuyên ngành.

Trải qua một ngày làm việc, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng đã thực hiện thiết kế được một chương trình mô đun, thiết kế được một giáo án tích hợp đúng cơ sở lý luận dạy học trong giáo dục nghề. Trên cơ sở đó, giáo viên trong nhà trường đã thống nhất cao, tiến tới tổ chức thực hiện các bài dạy tích hợp trong các chương trình mô đun đào tạo nghề đảm bảo tính khoa học sư phạm và đạt mục tiêu đầu ra của chương trình đào tạo.

Ban truyền thông