Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 364,565

Đang online: 26

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “PHỔ CẬP KIẾN THỨC VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN”

21/12/2017 09:49:00 GMT+7

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “PHỔ CẬP KIẾN THỨC VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN”

Sáng ngày 20/12/2017, Trường Trung cấp Đắk Lắk phối hợp với Đại diện văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Phổ cập kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán” cho toàn thể giáo viên và học sinh trong Nhà trường.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cho giáo viên và học sinh tìm hiểu, nghiên cứu và bổ sung kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Chương trình tập huấn đã được Đại diện văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM  đi sâu phân tích về thị trường chứng khoán tại Việt Nam; tại sao phải đầu tư và đầu tư như thế nào; rủi ro và lợi nhuận từ cổ phần; những điều cần xem xét trong đầu tư; mua và bán cổ phiếu như thế nào; mô phỏng giao dịch; ghi chép sổ sách đầu tư; chỉ số thị trường và các nhóm ngành thị trường; chiến lược đầu tư chứng khoán; … cùng các nội dung khác liên quan đến thị trường và đầu tư chứng khoán.        

Một số hình ảnh trong lớp tập huấn

 

Ban truyền thông