Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,917,035

Đang online: 36

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO HỌC SINH HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHÓA 12, 13, 14 HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022- 2023

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022- 2023 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-TCĐL ngày tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk)

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho học sinh Trung cấp khóa 7 và khóa 8

DANH SÁCH HỌC SINH NGÀNH SPMN

NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH K6 và K7

ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ - HK 2 NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

DANH SÁCH HỌC SINH K6 và K7 ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI - HK 1 NĂM HỌC 2016-2017

  • 1