Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 588,167

Đang online: 19

Văn thư hành chính

07/11/2017 14:27:05 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08 tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)

Tên nghề                    : Văn thư hành chính

Mã nghề                    : 5320301

Trình độ đào tạo      : Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 năm