Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,553,280

Đang online: 48

Tuyển sinh năm 2022

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Tuyển sinh năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022 1. Thời gian học: 1 - 1,5 năm (2 -3 học kỳ). 2. Học phí: Miễn 100% (tốt nghiệp THCS); Tốt nghiệp THPT được miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022

Tuyển sinh các ngành nghề 2019

Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2018

Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018

Tuyển sinh Đại học liên thông, đại học văn bằng 2

Tuyển sinh Đại học liên thông, đại học văn bằng 2

TUYỂN SINH CĐ, ĐH HÀNG NĂM

Liên thông, liên kết CĐ, ĐH

Các ngành đào tạo ngắn hạn

Két thúc khóa học cấp chứng chỉ

Tuyển sinh năm 2018

Tuyển sinh các ngành năm 2017

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, văn bằng 2 đợt tháng 12 năm 2016

rường Trung cấp Đắk Lắk liên kết với trường Đại học thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt tháng 12 năm 2016

Thư viện ảnh