Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 586,267

Đang online: 23

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

Tuyển sinh các ngành nghề 2019

Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2018

Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018

Tuyển sinh Đại học liên thông, đại học văn bằng 2

Tuyển sinh Đại học liên thông, đại học văn bằng 2

Tuyển sinh các ngành trung cấp - đào tạo 1 năm

Tuyển sinh các ngành trung cấp - đào tạo 1 năm

TUYỂN SINH CĐ, ĐH NĂM 2017

Liên thông, liên kết CĐ, ĐH

Các ngành đào tạo ngắn hạn

Két thúc khóa học cấp chứng chỉ

Tuyển sinh năm 2018

Tuyển sinh các ngành năm 2017

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, văn bằng 2 đợt tháng 12 năm 2016

rường Trung cấp Đắk Lắk liên kết với trường Đại học thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt tháng 12 năm 2016

TUYỂN SINH NĂM 2017

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2017 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Nhà trường đăng ký với Bộ Giáo dục – Đào tạo, trường Trung cấp Đắk Lắk thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 gồm các ngành học sau: