Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,388

Đang online: 53

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

09/11/2017 08:19:57 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08  tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)

Tên nghề                     : Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

Mã nghề                     : 5480105

Trình độ đào tạo         : Trung cấp

Hình thức đào tạo      : Chính qui

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên;

Thời gian đào tạo       : 1,5 năm