Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,559

Đang online: 124

Tuyển dụng năm 2022 Sở Lao Động & Xã Hội Đắk Lắk

18/10/2023 15:41:11 GMT+7

Chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SLĐTBXH ngày tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)