Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,363

Đang online: 66

Ban hành Quy chế Đào tạo trung cấp hệ chính quy Số: 267/QĐ-TCĐL

31/08/2023 09:54:31 GMT+7

Ban hành Quy chế Đào tạo trung cấp hệ chính quy, đào tạo liên thông giữa 
các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Đắk Lắk  Số: 267/QĐ-TCĐL