Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,546

Đang online: 131

Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp

31/08/2023 09:52:50 GMT+7

Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ