Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,948,120

Đang online: 46

BỘ MÁY TỔ CHỨC NHÂN SỰ

17/02/2014 20:08:10 GMT+7

BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

   
 

Hiệu trưởng

   Th.S Võ Ngọc Trịnh
   Điện thoại :  0262.3859072
   Nhiệm vụ : Chỉ đạo chung

Phó hiệu trưởng

   Th.S· Lê Thanh Hùng
   Điện thoại văn phòng : 0262.3817275
   Nhiệm vụ : Phụ trách đào tạo nghề ngắn hạn, 
liên kết; Giám đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Đắk Lắk

Phó hiệu trưởng

      Ông:· Th.S Nguyễn Đình Thịnh
    Điện thoại văn phòng : 0262.3827879
    Nhiệm vụ : Phụ trách đào tạo trung cấp 

Chi bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Võ Ngọc Trịnh

Bí thư

Thạc sỹ

2

Lê Thanh Hùng

P. Bí thư

Thạc sỹ

3

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên

Cử nhân

4

Thều Thị Hạnh

Ủy viên

Cử nhân

5

Đõ Quang Vinh

Ủy viên

Thạc sỹ

Công đoàn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Đỗ Quang Vinh

Chủ tịch CĐ

Thạc sỹ

2

Phạm Thị Oanh

P.Chủ tịch CĐ

Cử nhân

3

Bùi Quốc Việt

Ủy viên

Cử nhân

4

Hà Thị Thuyên

Ủy viên

Thạc sĩ

5

Đỗ Đức Tĩnh

Ủy viên

Thạc sĩ

Phòng Đào tạo – Công tác học sinh, sinh viên

Stt

Họ và tên viên chức

Trình độ

Trình độ

01

Đỗ Quang Vinh

Ths. Khoa học Giáo dục

Trưởng phòng

02

Nguyễn Khắc Kim

Cử nhân SP Anh văn

P. trưởng phòng

03

Nguyễn Đình Quân

Cử nhân tin học

P. trưởng phòng

04

Thiều Thị Hạnh

Cử nhân SP Tiếng Anh

Nhân viên

05

Nguyễn Văn Khải

Cử nhân Tâm lý GD

Nhân viên

06

Ngô Quế

Cử nhân tin học

Nhân viên

07

Trần Thị Thu Hồng

Cử nhân SP Kỹ thuật

Nhân viên

08

Đặng Như Thanh

Cử nhân QTKD

Nhân viên

09

Bùi Thị Mai

Cử nhân tin học

Nhân viên

10

Trần Thị Thảo

Cử nhân Lâm Sinh

Nhân viên

11

Bùi Quốc Việt

Cử nhân GD chính trị

Nhân viên

12

Trần Thanh Khánh

Cử nhân SP Sử, chính trị

Nhân viên

13

Phạm Thị Oanh

Cử nhân Tiếng Anh

Nhân viên

14

Thái Thị Thắm

Cử nhân QT văn phòng

Nhân viên

15

Bùi Thị Hải

Ths. Quản lý công

Nhân viên

Danh sách phòng Tổ chức, hành chính - Kế toán

Stt

Họ và tên viên chức

Trình độ

Trình độ

01

Lê Nguyễn Phương Khuê

Ths. Quản lý Giáo dục

Trưởng phòng

02

Trần Duy Tuệ

Cử nhân Kế toán

P. trưởng phòng

03

Trương Quang Thái

Cử nhân Kế toán

P. trưởng phòng

04

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Trung cấp KT thống kê

Nhân viên

05

Mai Thị Tuyết Trang

Cử nhân Kế toán

Nhân viên

06

Bùi Thị Bích Phượng

Cử nhân Kế toán

Nhân viên

07

Lê Thị Toán

Cử nhân Kế toán

Nhân viên

08

Ngô Khắc Dũng

Cử nhân Tài chính -Kế toán

Nhân viên

09

Phạm Đức Phong

Cử nhân tin học

Nhân viên

10

Trịnh Xuân Hoà

Cử nhân QTKD

Nhân viên

11

Huỳnh Thị Lệ Lâm

Cử nhân SP Tiếng Anh

Nhân viên

12

Phạm Thị Hiền

CĐ QTVP - Lưu trữ

Nhân viên

13

Hồ Thị Hà

Trung cấp Điều dưỡng

Nhân viên

14

Tạ Văn Thiết

Cử nhân Tin học

Nhân viên

15

Trần Văn Hiển

CĐ QTVP - Lưu trữ

Nhân viên

16

Châu Thị Huyền

Sơ cấp y tế

Nhân viên

17

Nguyễn Tiến Tường

 

Nhân viên

18

Trần Văn Lục

 

Nhân viên BV

19

Trương Sỹ Long

 

Nhân viên BV

20

Trần Văn Quân

 

Nhân viên BV

21

Lê Thị Quế Chi

 

Nhân viên TV

22

Bùi Thị Hương

 

Nhân viên TV

23

Nguyễn Thị Nam Sang

 

Nhân viên TV

Danh sách Khoa Cơ bản

Stt

Họ và tên viên chức

Trình độ

Trình độ

01

Hà Thị Thuyên

Ths Triết học

 

02

Vũ Hoài Phương

Ths. Ngôn ngữ Anh

 

03

Thái Thị Thu Trang

Ths. Ngôn ngữ Anh

 

04

Phạm Thị Hương Giang

Cử nhân SP tiếng Anh

 

05

Nguyễn Thị Tâm Nguyên

Ths. Ngôn ngữ Anh

 

06

Lê Thị Phượng

Ths. Ngôn ngữ Anh

 

07

Nguyễn Thị Lưu

Cử nhân SP tiếng Anh

 

08

Võ Thị Phượng

Cử nhân GD Chính trị

 

09

Phạm Thị Na

Cử nhân SP GD Công dân

 

10

Đỗ Đức Tĩnh

Ths Triết học

 

11

Ngô Thị Hương

Cử nhân SP Chính trị

 

12

Đặng Thị Như Quỳnh

Cử nhân SP GD thể chất

 

13

Cao Thị Yến

ĐH

 

14

Mai Ái Vân Hương

ĐHSP Kỹ thuật nữ công

 

15

Đinh Thị Lệ

ĐH Sinh KT nông nghiệp

 

Danh sách Khoa Công nghệ - Kỹ thuật

Stt

Họ và tên viên chức

Trình độ

Trình độ

01

Đinh Hoài Nam

Cử nhân Tin học

Trưởng khoa

02

Trương Thị Hiền Giang

Ths. Khoa học máy tính

 

03

Lưu Đức Thành

Ths. Máy tính & KH TT

 

04

Hoàng Âu Dương Phong

Ths. Khoa học máy tính

 

05

Nguyễn Thị Hiền

Cử nhân CNTT

 

06

Nguyễn Xuân Lãm

Cử nhân Tin học

 

07

Đỗ Công Dương

Cử nhân XD dân dụng

 

08

Nguyễn Hữu Hiếu

Cử nhân XD dân dụng

 

09

Trần Nguyễn Việt Duy

Cử nhân XD dân dụng

 

10

Nguyễn Trọng Vĩ

Cử nhân Xây dựng

 

Danh sách Khoa Kinh tế

Stt

Họ và tên viên chức

Trình độ

Trình độ

01

Lê Thị Thanh Diệp

Ths.Tài chính - Ngân hàng

Trưởng khoa

02

Hoàng Thị Hoa

Ths.Tài chính - Ngân hàng

 

03

Phạm Thị Thu Hiền

Ths.Tài chính - Ngân hàng

 

04

Nguyễn Thị Thùy Dung

Ths.Tài chính - Ngân hàng

 

05

Nguyễn Thị Hồng Vân

Ths.Tài chính - Ngân hàng

 

06

Trần Thị Thu Hằng

Ths.Tài chính - Ngân hàng

 

07

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ths. Kinh doing & Q.lý

 

08

Nguyễn Thị Châu

Ths. Kế toán

 

09

Lê Thị Luy Na

Ths. Kế toán

 

10

Cao Thị Anh Lài

Ths. Kế toán

 

11

Vũ Lan Hương

Ths. Quản trị kinh doanh

 

12

Nguyễn Thị Hương

Ths. Quản trị kinh doanh

 

13

Trần Thị Hằng

Ths. Quản trị kinh doanh

 

14

Lại Thị Hải Linh

Ths. Quản trị kinh doanh

 

Danh sách Khoa Hành chính - Pháp luật

Stt

Họ và tên viên chức

Trình độ

Trình độ

01

Trần Minh Thiện

Ths. Kinh tế nông lâm

Trưởng khoa

02

Phạm Văn Thắng

Ths. Quản lý đất đai

 

03

Hoàng Thị Cẩm Vân

Ths. Luật học

 

04

Phan Thị Hoàng

Cử nhân Luật

 

05

Trần Thị Nguyệt

Ths. Quản lý công

 

06

Trần Thị Đào

Ths. Quản lý công

 

07

Đỗ Thị Tình

Cử nhân văn thư lưu trữ

 

08

Hoàng Thị Thành

Cử nhân KH cây trồng

 

Danh sách Trung tâm Ngoại ngữ

Stt

Họ và tên viên chức

Trình độ

Trình độ

01

Lê Thanh Hùng

Ths. Quản lý giáo dục

Giám đốc Trung tâm

02

Võ Ngọc Mai Quỳnh

Ths. Ngôn ngữ Anh

 

03

Nguyễn Văn Chiến

Cử nhân CN Môi trường

 

04

Nguyễn Văn Trung

Cử nhân tin học

 

Danh sách Trung tâm Thực hành và Dịch vụ

Stt

Họ và tên viên chức

Trình độ

Trình độ

01

Nguyễn Viết Tiến

Ths. Giáo dục học

Giám đốc Trung tâm

02

Nguyễn Thiên Phú

Cử nhân toán

 

03

Đặng Việt Hà

Ths. Quản lý công

 

04

Lê Văn Năm

Trung cấp điện CN

 

05

Nguyễn Trọng Hiền

TC Cơ khí chế tạo máy

 

06

Hà Văn Vững

Cử nhân Kỹ thuật điện

 

07

Trần Thị Hạnh

Cử nhân Toán

 

08

Phạm Thị Thanh

Cử nhân Tin học

 

09

Phan Thị Thanh Thủy

Cử nhân Tin học

 

10

Phan Trầm Thảo My

Cử nhân Kế toán

 

11

Đỗ Anh Tuấn

Cử nhân Kế toán

 

12

Võ Thị Vân

Cử nhân Tin học

 

 

 

 

Các tin khác