Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,319,257

Đang online: 35

Lễ công bố quyết định sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào Trường Trung cấp Đắk Lắk và Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu t

02/01/2020 16:15:07 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 3972/ QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào trường Trung cấp Đắk Lắk, sáng ngày 31/12/2019, Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định này và Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trong Nhà trường.

Tham dự buổi Lễ có ông Phan Trọng Tùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk; Lãnh đạo trường Trung cấp Đắk Lắk cùng toàn thế cán bộ, giáo viên, nhân viên hai trường. 

Việc sáp nhập các trường học theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học. Do đó,theo lộ trình trong năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiến hành sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào trường Trung cấp Đắk Lắk, Nhà trường sẽ đi vào hoạt động trong sự thống nhất chung về cơ cấu tổ chức và hoạt động chuyên môn từ ngày 01/01/2020.  

    Tại buổi lễ, ông Phan Trọng Tùng đã trao Quyết định sáp nhập trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào trường Trung cấp Đắk Lắk, Quyết định thành lập Chi bộ trường Trung cấp Đắk Lắk, Quyết định sáp nhập Công đoàn bộ phận Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào Công đoàn bộ phận Trường Trung cấp Đắk Lắk và Quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Ông Phan Trọng Tùng đã trao quyết định sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào Trường Trung cấp Đắk Lắk và Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Trọng Tùng đã trao Quyết định thành lập Chi bộ trường Trung cấp Đắk Lắk

    Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, ông Phan Trọng Tùng  nhấn mạnh: tập thể Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần kịp thời ổn định tình hình, khắc phục khó khăn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhà trường sau sáp nhập; kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể; phối hợp chặt chẽ trong chuyên môn nghiệp vụ,thực hiện tốt công tác dạy và học.

Ông Phan Trọng Tùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk  phát biểu trong buổi lễ .

 Trong bài phát biểu của mình, với vai trò là Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025, Thầy Võ Ngọc Trịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Sở đối với cá nhân cũng như các đồng chí trong Ban giám hiệu, thay mặt tập thể lãnh đạo Nhà trường đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, duy trì sự ổn định để phát triển nhà trường trên cơ sở đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần hợp tác, làm việc sáng tạo của mỗi thành viên trong toàn Trường.

Thầy Võ Ngọc Trịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trong buổi lễ .

 

Ban truyền thông 

 

Thư viện ảnh