Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,789,749

Đang online: 54

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 22/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk

16/08/2023 10:30:27 GMT+7

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 22/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Công văn số 1617/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 29/6/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU ngày 22/6/2023 của Tỉnh ủy về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ Cán bộ, Giáo viên và Người lao động.

Ngày 15 tháng 8 năm 2023. Trường Trung cấp Đắk Lắk tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2023 cho đội ngũ viên chức và Người lao động. Tham dự có 82/86 viên chức, người lao động vắng 04 (nghỉ chế độ thai sản, nghỉ phép, ốm, đi học. Báo cáo viên là đồng chí Võ Ngọc Trịnh, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, nội dung trọng tâm của lớp bồi dưỡng là:

- Những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

- Tiếp tục học tập Chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

- Tình hình thế giới và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2023. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Viên chức, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng với thái độ nghiêm túc; tuân thủ nội quy lớp học tập, bồi dưỡng.

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng tại trường trung cấp Đắk Lắk.

Description: h2

Đồng chí Võ Ngọc Trịnh Bí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo viên lớp học.

Description: h1

Description: h4

Description: h3

Viên chức, người lao động nhà trường tham gia học tập, bồi dưỡng.

 

Ban truyền thông nhà trường