Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,643,941

Đang online: 30

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

02/03/2022 15:38:44 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

<<Xem tại đây>>

Thư viện ảnh