Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,948,052

Đang online: 32

Về việc ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của UBND Tỉnh Đắk Lắk

Về việc ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của UBND Tỉnh Đắk Lắk 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của chính phủ về việc ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19

Nghị quyết Số: 38/NQ-CP - Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

NGHỊ QUYẾT Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 Số: 38/NQ-CP

Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà

Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà của Bộ Y Tế

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid -19

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid -19

Tuyên tuyền phòng chống Covid-19 khi học sinh trở lại trường học trực tiếp

Tuyên tuyền phòng chống Covid-19 khi học sinh trở lại trường học trực tiếp

Phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.

Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid 19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid 19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

Phòng, chống Covid 19 và phương án đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp

Phòng, chống Covid 19 và phương án đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp

Phân nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID 19 của trường Trung Cấp Đăk Lắk

Phân nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID 19 của trường Trung Cấp Đăk Lắk