Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,917,099

Đang online: 29

Tuyển sinh năm 2023

Tuyển sinh năm 2023

Tuyển sinh năm 2022

Tuyển sinh năm 2022

Tuyển sinh năm 2022

Thông tin tuyển sinh năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018

TUYỂN SINH NĂM 2017

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2017 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Nhà trường đăng ký với Bộ Giáo dục – Đào tạo, trường Trung cấp Đắk Lắk thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 gồm các ngành học sau:

  • 1