Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,643,903

Đang online: 28

QĐ chế độ chính sách HS 2021-2023

QĐ chế độ chính sách HS 2021-2023

QĐ rèn luyện và Học bổng KKHT 2021-2023

QĐ rèn luyện và Học bổng KKHT 2021-2023

Chế độ chính sách 2022-2023

Chế độ chính sách 2022-2023

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022- 2023

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022- 2023 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-TCĐL ngày tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NĂM HỌC 2022-2023

Danh Sách Học Sinh Được Hưởng Chế Độ Năm Học 2022-2023

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NĂM HỌC 2021-2022

Danh Sách Học Sinh Được Hưởng Chế Độ Năm Học 2021-2022

Quyết định về việc chi Chính sách nội trú đối với học sinh trung cấp Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017.

Quyết định về việc chi Chính sách nội trú đối với học sinh trung cấp Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017.

Các văn bản pháp luật về công tác học sinh - sinh viên

Các văn bản pháp luật về công tác học sinh - sinh viên

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho học sinh Trung cấp khóa 7 và khóa 8

Thư viện ảnh