Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,789,623

Đang online: 42

Quyết định Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh trung cấp Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.

Quyết định Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh trung cấp Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.

Quyết định phê duyệt danh sách học sinh trung cấp được hưởng chế độ Chính sách nội trú học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Quyết định V/v phê duyệt danh sách học sinh trung cấp được hưởng chế độ Chính sách nội trú học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc cấp tiền trợ cấp xã hội đối với học sinh trung cấp học kỳ 1, năm học 2023-2024

Quyết định về việc cấp tiền trợ cấp xã hội đối với học sinh trung cấp học kỳ 1, năm học 2023-2024

Biên bản Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

Biên bản Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí năm học 2023 - 2024

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí năm học 2023 - 2024

Quyết định công nhận tốt nghiệp đối với học sinh trung cấp hệ chính quy khóa học 2021-2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp đối với học sinh trung cấp hệ chính quy khóa học 2021-2023 và hệ liên thông khóa học 2022-2023. Khóa thi 15/12/2023.

QĐ chế độ chính sách HS 2021-2023

QĐ chế độ chính sách HS 2021-2023

QĐ rèn luyện và Học bổng KKHT 2021-2023

QĐ rèn luyện và Học bổng KKHT 2021-2023

Chế độ chính sách 2022-2023

Chế độ chính sách 2022-2023