Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,789,617

Đang online: 39

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022- 2023

05/05/2023 08:57:05 GMT+7

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022- 2023
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TCĐL ngày tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ 2022-2023
 
 
Ban truyền thông Trường TCĐL ( QL HS-SV)