Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 364,590

Đang online: 27

Kế toán doanh nghiệp

07/11/2017 14:28:28 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08 tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đi tượng tuyn sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.