Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,014,970

Đang online: 59

Trường Trung cấp Đắk Lắk tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị” đầu năm học 2019-2020 và trao chính sách nội trú cho học sinh thuộc diện chính sách.

14/08/2019 16:45:32 GMT+7

Thực hiện Công văn số 26/ĐUK ngày 27/06/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên và Công văn số 1454/SLĐTBXH ngày 19/07/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện một số nội dung chuyên môn đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sáng ngày 12 tháng 08 năm 2019 Trường trung cấp Đắk Lắk tổ chức khai mạc “Tuần sinh hoạt chính trị” đầu năm học 2019-2020; Đồng thời, tổ chức trao chính sách nội trú cho 23 học sinh thuộc diện chính sách với tổng số tiền 262.790.000 đồng. Số tiền các em được nhận từ 5.880.000 đồng lên đến 18.820.000 đồng theo từng đối tượng.

Hình lưu niệm những học sinh diện chính sách

Hình ảnh khai mạc “Tuần sinh hoạt chính trị” đầu năm học 2019-2020

Việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho học sinh trong thời gian qua đã giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện trong học tập và cuộc sống. Trong thời tới, Nhà trường tiếp tục rà soát, hướng dẫn học sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết nhằm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách theo từng kỳ, từng năm học đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề nêu trên.

Ban truyền thông Trường trung cấp Đắk Lắk