Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 424,104

Đang online: 73

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII

17/01/2017 14:12:48 GMT+7

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, ngày 13 tháng 01 năm 2017 Trường Trung cấp Đắk Lắk tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thịnh – Bí thư Chi bộ 5, Lãnh đạo Nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Hình ảnh ban giám hiệu nhà trường cùng cán bộ giáo viên tham dự 

Đồng chí Nguyễn Đình Thịnh - báo cáo viên đã tập trung giới thiệu những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hình ảnh Đồng chí Nguyễn Đình Thịnh - báo cáo chuyên đề nghị quyết

Thông qua việc học tập nghị quyết, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân đối Đảng, với nhân dân và đất nước; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

 

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và được cán bộ, đảng viên tham dự tiếp thu hiệu quả.

Hình ảnh tại Hội nghị

 Thông tin từ : Ban truyền thông