Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 635,287

Đang online: 45

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

14/08/2018 15:48:46 GMT+7

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề về phong cách, tác phong Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 1351/SLĐTBXH-GDNN ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Sở Lao động – TBXH tỉnh Đắk Lắk về việc “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giáo viên”, ngày 08/8/2018 Trường Trung cấp Đắk Lắk tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 28  của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và một số vấn đề quan trọng khác. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Đồng chí Đào Viết Hồ- Trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo viên tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đào Viết Hồ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã truyền đạt những nội dung quan trọng như: xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của nước ta nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng; tình hình biển đảo hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư Đảng bộ Ban Tuyên giáo thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo viên tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng – Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, phân tích rõ 3 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Võ Ngọc Trịnh –Hiệu trường Nhà trường Phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Trịnh – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh  là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong Nhà trường nhận thức sâu sắc về ý thức, trách nhiệm của bản thân trong công việc, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

Hình ảnh Hội nghị

Ban truyền thồng trường Trung Cấp Đắk Lắk