Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,019,430

Đang online: 87

Quản lý đất đai

Tên nghề: Quản lý đất đai

Kế toán doanh nghiệp

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tên nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Văn thư hành chính

Tên nghề: Văn thư hành chính

Tài chính - Ngân hàng

Tên nghề: Tài chính - Ngân hàng

Marketing

​Tên nghề: Marketing

Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm )

Tên nghề : Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm )

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ HỌC PHẦN CHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 7

Ban hành theo Quyết định số 128/QĐ-TCĐL, ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ HỌC PHẦN CHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6

Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk

CÔNG KHAI MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017

Về việc thu học phí, BHYT và các khoản đầu năm đối với học sinh TCCN khoá 6 và khoá 7