Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 364,564

Đang online: 25

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ HỌC PHẦN CHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 7

Ban hành theo Quyết định số 128/QĐ-TCĐL, ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ HỌC PHẦN CHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 6

Ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-TCĐL, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk

CÔNG KHAI MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017

Về việc thu học phí, BHYT và các khoản đầu năm đối với học sinh TCCN khoá 6 và khoá 7

Công khai nhân sự

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2016-2017

BÁO CÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2016 - 2017

Biểu mẫu 18 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2016 - 2017

Biểu mẫu 17 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Năm học 2016 – 2017

Biểu mẫu 16 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)