Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,280,084

Đang online: 38

Trưởng thành từ phong trào Đoàn, giáo viên trẻ được kết nạp vào Đảng

28/06/2021 08:55:52 GMT+7

Ngày 24/6 vừa qua, đồng chí Phan Thị Hoàng - đoàn viên chi đoàn cơ quan được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là tấm gương Đảng viên trẻ trưởng thành từ phong trào Đoàn tại trường Trung cấp Đắk Lắk.

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ tham dự lễ kết nạp Đảng viên  cho đồng chí Phan Thị Hoàn

Trong những năm qua, Đoàn trường Trung cấp Đắk Lắk đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động: “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Chi ủy đảm bảo đúng quy trình, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Phan Thị Hoàng – phó bí thư chi đoàn cơ quan là một đoàn viên năng nổ, nòng cốt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của đoàn trường. Đồng chí đã sớm đặt ra mục tiêu trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng, cụ thể trên nhiều mặt.

Đồng chí Võ Ngọc Trịnh - Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Phan Thị Hoàng

Về nhận thức, đồng chí thường xuyên tìm hiểu và nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với vai trò là phó bí thư chi đoàn cơ quan đồng thời là giáo viên chủ nhiệm, đồng chí thực hiện tốt vai trò nêu gương, định hướng cho đoàn viên trong chi đoàn mình và đoàn viên học sinh mà mình phụ trách.

Là giáo viên giảng dạy các môn chuyên ngành luật, đồng chí luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2017 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2018 – 2019, 2019 – 2020 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đồng chí cũng đã có 1 thiết bị đào tạo tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh và có 2 sáng kiến, giải pháp công việc, trong đó có giải pháp về “Phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19”.  

Trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí luôn có tinh thần tiền phong trong tất cả mọi phong trào, tham gia đầy đủ và nhiệt tình các hoạt động do đoàn cấp trên phát động. Đồng chí cũng đã tham mưu cho Ban chấp hành chi đoàn cơ quan, đoàn trường các hoạt động thiết thực, hỗ trợ Ban chấp hành chi đoàn và đoàn trường tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao.

Đối với đồng chí, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và tự hào rất lớn, cũng là kết quả quá trình nỗ lực không ngừng của bản thân.  Đồng chí luôn tâm niệm: vào Đảng là để phấn đấu nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại nhiều giá trị thiết thực cho học sinh và xã hội.

Đồng chí Phan Thị Hoàng là tấm gương tiêu biểu trong việc phát triển đảng viên trong tổ chức đoàn, là tấm gương sáng để các đoàn viên trong đoàn trường noi theo.

Ban truyền thông trường

Thư viện ảnh